Medlemsmöte 2021

Medlemsevent

Medlemsmötet anordnas varje höst och är ett forum för information, diskussion och nätverkande. Alla medlemsorganisationers i ForumCiv hälsas välkomna till höstens medlemsmöte. ForumCiv håller på att ta fram sin framtida strategi kommer stora delar av dagen att ägnas detta. 

Medlemsmötet är ett hybridmöte där både digitalt och fysiskt deltagande är möjligt. Två deltagare per organisation har möjlighet att anmäla sig. 

Datum: 9 oktober 2021 
Plats: ForumCivs kansli (Alsnögatan 7, Stockholm) och digitalt (zoom)  
Tid: 10.00-14.00 

Sista anmälningsdag: 29 september

Mötesprogram    

10:00 Välkomnande  
ForumCivs ordförande Magnus Lindell hälsar alla välkomna. Ordförande Magnus Lindell och generalsekreterare Anna Stenvinkel gör ett kortare nedslag i det senaste årets arbete. 

10:15 Incheckning: Vilka är deltagarna på dagens möte?  

10.30 Inbjuden gäst 

11.00  ForumCivs framtida strategi 
Inledning av Elisabet Eklind, senior rådgivare på ForumCiv som leder arbetet med ForumCivs strategi.  

11.30 Gruppdiskussioner kring ForumCivs strategiarbete  
I mindre grupper har vi diskussioner kring det strategiarbetet som ForumCiv arbetar med. Diskussionen leds av en gruppfacilitator. 

12.00 Lunch 

12.30 Forts. gruppdiskussioner  

13:00 Reflektion från gruppdiskussioner samt framåtblick 
Vi samlas i helgrupp för att dela med oss av reflektioner samt får en inblick i det framtida arbetet med strategin.  

13.30 Uppdatering från styrelsen angående premieavgift 

14.00 Mötets avslutande 

Välkommen! 
Obs! Notera att programmet kan komma att ändras något. 

Anmälan

ForumCiv sparar personuppgifter i enlighet med GDPR, läs mer hur vi hanterar personuppgifter här.