ForumCivs årsmöte 2023

Medlemsevent
ForumCivs kontor eller digitalt
  • Datum: 13 maj 2023 
  • Plats: Stockholm/Distans
    Årsmötet kommer vara ett hybridmöte med möjlighet att delta fysiskt på ForumCivs kontor (Alsnögatan 7, Stockholm) eller online. Det finns cirka 50 platser för de som deltar på plats.
  • Anmälan: Via formuläret nedan.

Enligt ForumCivs stadgar har varje medlemsorganisation rätt att utse ett ordinarie ombud och en suppleant till årsmötet. Yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer medlemsorganisationernas ombud.

Praktiska instruktioner skickas till anmälda deltagare inför mötet. Program för mötet och årsmötesärenden presenteras nedan.

Vill du nominera någon till ForumCivs styrelse eller valberedning?

Följ länkarna:
Nominera till styrelse
Nominera till valberedning

Möteshandlingar

Möteshandlingar kommer att läggas upp på hemsidan senast 3 veckor innan årsmötet.

Motioner till årsmötet

Planerar din organisation att lämna in en motion till årsmötet? Motioner ska enligt ForumCivs stadgar ha inkommit åtta veckor innan årsmötet, vilket innebär senast den 18 mars. Läs gärna igenom ForumCivs mall med tips på hur en motion skrivs. 

Ladda ner motionsmallen här. 

Skicka in motionen
Skicka in via mejl till: [email protected] 

Eller via post till:
ForumCiv 
Att: Anna Kristiansson 
Alsnögatan 7
116 41 Stockholm 

Program 

09.00–10.00: Anslutning och registrering av deltagare 

10.00–12.30 (inklusive paus):
- Inledning och årsmötets formella öppnande
- Formalia
- Nya medlemmar och anmälan om utträden
- Årsredovisning 2022, revisionsberättelse och styrelsens ansvarsfrihet
- Styrelsens propositioner

12.30 – 13.15: Lunchpaus

13.15 – 17.00 (inklusive pauser):
- Motioner
- Medlemsavgifter 2024
- Valberedningens yttrande om ekonomisk ersättning och villkor för förtroendevalda
- Fastställande av verksamhetsplan och rambudget samt ersättningar och arvoden
- Presentation av valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer
- Val av ordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning
- Avslutande

Viktig information gällande röstning under dagen:

Under årsmötet kommer deltagare ha möjlighet att delta digitalt eller på plats. För den demokratiska strukturens skull kommer alla använda samma digitala röstningssystem, Suffra. Via systemet kommer även röstlängden registreras.

Om man väljer att delta digitalt innebär detta att det är bra att ha två uppkopplade enheter. Till exempel dator och smartphone. Då kan man följa mötet via datorn och rösta via mobilen.

Om man deltar fysiskt innebär det att man bör ha med sig en uppkopplad enhet, till exempel en smartphone för att kunna rösta. Dubbelkolla så att din smartphone har mobilnät att koppla upp sig till, om wifi på plats skulle krångla.

Har du under de två senaste åren deltagit på ForumCivs årsmöte kommer du att känna igen röstningssystemet

Anmäl dig här!

Obs! Du kommer inte få något bekräftelsemejl på din anmälan. Är du osäker på om din anmälan gick igen? Mejla [email protected]

Vad är din roll på årsmötet?
Hur vill du delta i årsmötet? (Kryssa i ett alternativ)
Oavsett hur du deltar på årsmötet kommer röstning ske genom det digitala verktyget Suffra. Har du möjlighet att använda en enhet (mobil/surfplatt/dator) för röstningen?
ForumCiv sparar personuppgifter i enlighet med GDPR, läs mer hur vi hanterar personuppgifter här.