Förberedande möten till årsmöte 2021

-
Medlemsevent
Online

Inför årsmötet den 29 maj erbjuds medlemmarna att delta på förberedande möten. Tillfälle 1 och 2 fokuserar på innehåll och syftar till att ge en längre presentation än vad som kommer att ges på årsmötet då tiden är begränsad. Det finns även möjlighet att ställa frågor. Tillfälle 3 och 4 är utbildningsträffar för att testa på tekniken som kommer att användas på årsmötet. Du kan anmäla dig till ett eller flera tillfällen. Alla möten sker digitalt.

Förmöte 1: Årsredovisning 

20 maj kl. 12.00-13.00

Styrelsen och kanslipersonal presenterar årsredovisningen för 2020. 

Förmöte 2: Propositioner och motion

20 maj kl. 16.30-18.00

Styrelsens propositioner och den inkomna motionen presenteras.

Förmöte 3 och 4: Utbildningsträffar

26 maj kl. 15.00-16.00 och 19.00-20.00

Inför stämman hålls två utbildningsträffar dit du är välkommen att komma och bekanta dig med den teknik som kommer användas. Om du inte redan är en erfaren användare av Zoom och Suffra rekommenderas det varmt att delta på någon av dessa (samma innehåll båda träffarna), så att du känner dig trygg inför mötet. Genom att vara väl förberedd bidrar du också till att mötet kan ske så smidigt som möjligt, utan teknikstrul.

Vilken tillfälle vill du anmäla dig till?
ForumCiv sparar personuppgifter i enlighet med GDPR, läs mer hur vi hanterar personuppgifter här.