Årsmöte 2021

Medlemsevent
Online

ForumCivs årsmöte hålls digitalt lördag den 29 maj 2021.  Årsmöteshandlingar skickas ut senast 3 veckor före årsmötet. Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ordinarie ombud och en suppleant till årsmötet. Yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer medlemsorganisationernas ombud (ej suppleanter). Ange din roll på årsmötet vid anmälan. 

 

Nominera till styrelsen

För att en nominering skulle kunna behandlas av valberedningen skulle den ha inkommit senast torsdag 1 april. Nomineringar kan dock framställas ända fram till det att valet behandlas på årsmötet. 

Nominera till valberedningen

Nominering av person att ingå i valberedningen inför årsmötet 2022 är öppen. Här nominerar du till valberedningen.

Skicka in motion till årsmötet

Motioner till årsmötet ska enligt ForumCivs stadgar ha inkommit senast 8 veckor före årsmötet, vilket i år innebär att motionsstopp var den 3 april. 

Anmäl dig till årsmötet genom att fylla i formuläret nedan. Vid frågor, kontakta [email protected] 

Vad är din roll på årsmötet?
ForumCiv sparar personuppgifter i enlighet med GDPR, läs mer hur vi hanterar personuppgifter här.