Östliga partnerskapet

Det svenska nätverket för östliga partnerskaps-länderna & Ryssland arbetar för att öka samarbetet, bygga kapacitet samt bedriva gemensamt påverkansarbete riktat mot regeringar och relevanta EU institutioner i den östliga partnerskaps-regionen.
EaP section image

ForumCiv driver och koordinerar ett svenskt nätverk, som för nuvarande består ett antal civilsamhällesorganisationer som jobbar med att stärka mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, anti-diskriminering samt demokrati i östliga partnerskapsregionen och Ryssland. Syftet med detta nätverket är att öka samarbetet, bygga kapacitet samt bedriva gemensamt påverkansarbete riktat mot regeringar och relevanta EU institutioner i den östliga partnerskaps-regionen. Detta arbete görs genom tre olika arbetsområden.

  • Kapacitetsutveckling och kunskapsspridning, både för svenska civilsamhällesorganisationer samt för allmänheten, genom att arrangera seminarium och konferenser fokuserade på utvecklingen i denna region och hur det civila samhället påverkas.
  • Deltagande i regionala konferenser, såsom Eastern Partnership Civil Society Forum, för att kunna uppmärksamma civilsamhällets intressen och ha en närvarande roll i den politiska dialogen med beslutsfattare i EaP-regionen och i EU.
  •  Nätverket arbetar för att skapa samarbeten och partnerskap mellan medlemmar och lokala aktörer i regionen.