Aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2016-02-01

Kultur bygger demokrati i Kenya

Forum Syd startar ett nytt treårigt utvecklingsprogram i Kenya med syfte att öka demokrati och mänskliga rättigheter genom konst, media och kultur.

Miniatyr
Nyhet - 2016-01-29

Swedfund stärker MR-arbetet

Forum Syds dialog med Swedfund kring mänskliga rättigheter har gett resultat: intressentdialog med civilsamhället och högt betyg i ny studie.

Miniatyr
Nyhet - 2016-01-20

Start för Agenda2030 i Sverige

Tre ministrar har ansvar för Agenda2030 med de 17 nya globala målen för att utrota fattigdom och hunger och förverkliga de mänskliga rättigheterna.