Vad vill partierna med demokratibiståndet?

Nyhet - 2021-09-25
Se politikerdebatten om hur biståndet kan bidra till en stärkt demokrati och respekt för mänskliga rättigheter globalt.

Ett år till riksdagsvalet i Sverige och demokratin i världen fortsätter att backa. Pandemin har drastiskt förvärrat situationen i många länder och ytterligare försvårat för människors demokratiska deltagande. Hur ska svenskt bistånd stötta demokratisk utveckling i världen? Hur kan vi stötta demokratiska krafter i auktoritära stater?

Medverkande:

Janine Alm Ericsson, statssekreterare för internationellt utvecklingssamarbete, Miljöpartiet
Joar Forssell, utrikespolitisk talesperson, Liberalerna
Annika Strandhäll, biståndspolitisk talesperson, Socialdemokraterna
Helena Storckenfeldt, biståndspolitisk talesperson, Moderaterna
Yasmine Posio, biståndspolitisk talesperson, Vänsterpartiet

Debatten modereras av Peter Alestig, journalist på Dagens Nyheter

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2021-10-07

Ökning av EU:s bistånd, men inte till de mest utsatta

Samtidigt som 140 miljoner fler människor tvingats in i fattigdom under pandemin fortsätter EU att svika sina löften om det internationella biståndet. EU:s totala bistånd ökade visserligen men delen...

Miniatyr
Nyhet - 2021-09-23

Lag om företag och mänskliga rättigheter

Många svenska företag finns idag på marknader där kränkningar av mänskliga rättigheter är vanligt förekommande och det arbetsrättsliga skyddet är svagt. Det saknas bindande regelverk som kräver att...