Nominera till ForumCivs valberedning

Nyhet - 2022-03-10
Förhandsnominering till val av valberedning inför årsmötet den 21 maj 2022 sker genom nominator. Nominering kan ske fram till och med årsmötesdagen.

Följande personer ska ingå i ForumCivs valberedning och väljas av årsmötet den 21 maj 2022, samtliga väljs för 1 års mandatperiod (högsta antal mandatperioder i följd är 3): 

  • 1 sammankallande
  • 4 övriga ledamöter

Valbar till valberedning är den person som nominerats av medlemsorganisation, anställda inom ForumCiv kan inte nomineras. 

Valberedningens uppdrag

Valberedningen skall lämna förslag till årsmötet 2023 för val av följande poster inom föreningen:

  • ordförande
  • styrelseledamöter
  • auktoriserad revisor
  • förtroenderevisor
  • revisorssuppleanter

Valberedningen skall tillse att de personer som föreslås till olika uppdrag har nödvändiga erfarenheter och är medvetna om innebörden av den uppgift och det personliga ansvar som uppdraget innebär. Valberedningen skall eftersträva att styrelsens sammansättning speglar mångfalden av medlemsorganisationer samt eftersträva en jämn könsfördelning och spridning i ålder.

Valberedningens uppdrag är vidare att lämna förslag till arvoden och övriga villkor för de förtroendevalda.

Mer aktuellt

Nyhet - 2022-05-25

ForumCiv på Stockholm+50

Tillsammans med flera civilsamhällesorganisationer arrangerar vi tre seminarier i samband med FN:s klimatmöte Stockholm+50. Alla seminarierna är på engelska.

Nyhet - 2022-05-24

Våra medlemmar på Folkets Forum och Stockholm+50

Den 2–3 juni hålls FN:s miljökonferens Stockholm+50 på Stockholmsmässan. Runt och inför detta anordnas en mängd seminarium och aktiviteter av flera av våra medlemmar. Dessa äger rum både på själva...

Rapport - 2022-05-23

Årsrapporten 2021 ute nu!

2021 var året då pandemins konsekvenser verkligen satte sitt avtryck. Civilsamhällets utrymme krympte ytterligare, samtidigt som viljan att engagera sig ökade.