Nominera inför årsmötet 29 maj

Nyhet - 2021-03-16
Valberedningen tar nu emot nomineringar från medlemsorganisationer. Skicka in er nominering innan den 1 april.

Nominera till styrelse och revisorer

Valberedningen tar nu emot nomineringar från medlemmarna. Skicka in nominering via denna sida fram tills att nomineringen stänger den 1 april. När ForumCivs årsmöte sammanträder den 29 maj 2021 kommer valberedningen presentera förslag på ledamöter till följande poster:

  • Styrelsens ordförande 
  • Ordinarie ledamöter till styrelsen (fem av tio ledamöter) 
  • Ordinarie revisor (auktoriserad)
  • Förtroendevald revisor
  • Suppleant till respektive revisor

Nominera till valberedning inför årsmötet 2022

Medlemmarna uppmanas även att nominera till 1 sammankallande och 4 ledamöter att ingå i valberedningen inför årsmötet 2022. Skicka in nominering gällande valberedning via denna sida

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2021-04-13

ForumCiv på MR-dagarna 2021

19-21 april genomförs MR-dagarna digital, med temat Mänskliga Rättigheter - en fråga om var du bor? ForumCiv arrangerar och deltar i flera spännande seminarium.