Miljöförsvarares roll blir allt viktigare

Nyhet - 2022-06-27
Under FN:s miljökonferens Stockholm+50 i juni arrangerade ForumCiv tre seminarier tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer, bland annat ett side event på själva konferensen. Seminarierna gav miljöförsvarare och aktivister möjligheten att berätta om den lokala miljöförstörelsen som företag orsakat och de ökade hoten mot de människor som skyddar miljön. Se två av seminarierna i efterhand.


”Sedan fredsavtalet 2016 har över 600 miljöförsvarare mördats i Colombia. Vi måste skydda miljöförsvarares rättigheter så att de kan fortsätta skydda vår miljö”, sa Daniel Ortiz Gallego från den colombianska organisationen Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES) vid seminariet på FN-förbundets arrangemang.

Daniel Ortiz Gallego, Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES).


Alla våra evenemang fokuserade på antagandet av FN:s resolution 48/13 om rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö. Resolutionen antogs i oktober 2021 och erkänner rätten till en hälsosam miljö som en grundläggande mänsklig rättighet. Detta är en viktig milstolpe för civilsamhället, som kommer att stödja den fortsatta kampen för att skydda miljön och erhålla gottgörelse för utsatta grupper som drabbats av miljöskador.

Marcos Orellana, FN:s särskilda rapportör för gifter och mänskliga rättigheter.


”Många bybor drabbas av cancer efter att Boliden dumpat giftigt avfall i Arica, Chile. FN:s resolution om rätten till en hälsosam miljö är ett viktigt verktyg för att drabbade människor ska få rättvisa och gottgörelse världen över” sa FN:s särskilda rapportör för gifter och mänskliga rättigheter Marcos Orellana vid vårt seminarium på People’s Forum.


"Småbrukare runt om i Liberia förlorar sin mark och bybor fördrivs från sina hem på grund av industriella projekt", berättar Radiatu Sheriff-Kanhplaye från Green Advocates International, vid vårt side event på FN-konferensen.

Radiatu Sheriff-Kanhplaye, Green Advocates International.


"Det är dags att gå från frivilliga riktlinjer till bindande regler för att hålla företag ansvariga", fortsatte FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter och miljö David Boyd.

David Boyd, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter och miljö.

Mer aktuellt

Nyhet - 2022-07-01

Glocal voices: Vad betyder pride för dig?

I över 50 år har pridefestivaler arrangerats för hbtqi-personers rättigheter. Den 5 juli kl 14.30 arrangerar vi tillsammans med RFSL ett samtal med aktivister från Colombia, Argentina, Kenya och...