Gruvkatastrofen i Brumadinho visar behovet av en stark EU-lag

Nyhet - 2023-01-25
Den dödligaste gruvolyckan i Brasilien hade kunnat undvikas. Med en effektiv lagstiftning om företags ansvar hade riskerna kunnat upptäckas och krav på gruvbolaget kunnat ställas. Regeringens motstånd mot en stark lag som omfattar företagens hela värdekedjor är därför obegripligt.
Hus täckt i en lerflod av giftigt avfall.
Förödelsen efter gruvkatastrofen i Burmadinho, Brasilien.

Den 25 januari 2019 brast en damm vid en järnmalmsgruva i Brumadinho i sydöstra Brasilien och minst 270 personer omkom. En enorm lerflod innehållande giftigt gruvavfall sköljde in över området och dränkte människor, hus, vägar och broar. Det var den dödligaste gruvolyckan någonsin i Brasilien. Det brasilianska bolaget Vale, som driver gruvan, är världens största producent av järnmalm. Interna dokument visade att Vale kände till att dammen hade brister. 2015 brast en av bolagets dammar i en annan gruva i samma delstat med 19 döda som följd.

En tysk revisionsbyrå var medveten om riskerna, men ville behålla Vale som kund för att säkra en plats inom den brasilianska gruvindustrin och intygade att dammen var säker. 

Med en bindande lagstiftning om företags ansvar hade katastrofen kunnat undvikas. 

Inom EU förhandlas just nu ett direktiv med krav på att företag genomför grundliga due diligence processer för att kartlägga risker och förebygga miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter. Om företag inte lever upp till detta ska de kunna hållas ansvariga för skador på människor och miljö som deras verksamhet orsakat eller bidragit till. Katastrofen i Brumadinho visar på behovet av en effektiv lagstiftning som säkerställer att företag tar ansvar för hela sin värdekedja. 

Demonstranter står med skyltar med texten justice for Brumadinho. I förgrunden ligger fyra personer täckta med jord.
Aktivister deltar i en aktion för att fira 4-årsdagen av Brumadinho-dammens kollaps i januari 2023 i Bryssel, Belgien. Foto: Philip Reynaers / Photonews.


Inför förhandlingar om en gemensam position, en s k Allmän inriktning, i EU:s ministerråd i början på december drev den svenska regeringen linjen att civilrättsligt ansvar bör strykas helt ur direktivförslaget och att lagstiftningen borde begränsas till att gälla enbart företags leverantörskedjor, inte hela värdekedjorna. Den svenska regeringen vill även begränsa lagstiftningen till att omfatta ännu färre företag. Redan nu är det mindre än en procent av företagen på EU:s marknad som skulle omfattas eftersom EU-kommissionens förslag bara gäller de allra största företagen.

Det är obegripligt varför den svenska regeringen inte vill se en stark lagstiftning som säkerställer att företag respekterar människor och miljö. Det som hände i Brumadinho får aldrig hända igen!

Logga för kampanjen Justice is everybody's business
Justice is everybody's business

Tillsammans med över 100 europeiska organisationer är ForumCiv med i kampanjen Justice is everybody’s business med krav på en EU-lagstiftning som ska se till att företag hålls ansvariga för sin verksamhet. Det är viktigt att det blir en effektiv lag som säkerställer att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö i hela sina värdekedjor.

Mer aktuellt

Diana Janse tar emot en fråga från en av ForumCivs medlemmar. Bredvid henne står Anna Stenvinkel generalsekreterare ForumCiv.
Nyhet - 2023-05-22

ForumCivs inspel till reformeringen av biståndet

Regeringen håller just nu på att ta fram en ny reformagenda för biståndet. Som Sveriges största plattform för civilsamhället har vi skickat in våra synpunkter på vad agendan för det nya biståndet bör...

Panellister poserar för ett gruppfoto i Riksdagen.
Nyhet - 2023-05-02

Nytt Latinamerika-nätverk i riksdagen

Vid ett seminarium om Colombia i riksdagen den 2 maj bildades ett nytt parlamentariskt Latinamerikanätverk. Syftet med nätverket är att sprida information om situationen i Latinamerika och öka svenska...