Forum Syd minskar närvaron i Somalia

Nyhet - 2020-05-05
Viktig information om Forum Syds närvaro i Somalia.

Forum Syd har sedan 2015 haft kontor i Somalia och drivit Svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet (SSBP) och Somalia diasporaprogrammet. Båda programmen var avtalade att avslutas 2020. Forum Syd har försökt att säkra finansiering för att fortsätta driva programmen men har inte lyckats. Situationen har även förvärrats av Covid-19-pandemin. Därför kommer programmen avvecklas och Forum Syds närvaro i Somalia kommer att reduceras avsevärt från och med 1 juli.

Huvudfokus för återstående tidsperiod kommer att vara att slutföra rapportering samt fortsätta söka ny finansiering. Forum Syd har under åren fått värdefull kunskap om kontexten och utmaningarna, men också om möjligheterna i Somalia och är fast besluten att fortsätta stödja ett starkt civilsamhälle som arbetar för det somaliska folkets rättigheter. 

Mer aktuellt