Civilsamhället förändrar världen

Nyhet - 2021-06-18
Mellan 2018 och 2020 nådde ForumCivs vidareförmedling nära hälften av världens länder och rollen civilsamhället spelar för positiv förändring är tydlig.
SPP subgranting results

ForumCiv kanaliserar bidrag till svenska organisationers utvecklingssamarbete. 17 organisationer och deras 25 partnerorganisationer runtom i världen medverkade nyligen i en utvärdering. Den visar att civilsamhället i solidaritet och partnerskap har skapat imponerande förändringar över de senaste tre åren.

Listan av resultat kan göras lång, alltför lång för att kunna sammanfattas i en artikel. Det här är endast några få exempel av vad civilsamhället nyligen åstadkommit.

  • Påverkansarbete av klimatgrupperingar i Bangladesh resulterade i en häpnadsväckande 900-procentig budgetökning till stöd för kvinnor och familjer drabbade av klimatförändringar på kommunalnivå.
  • 20 bolivianer som representerar kvinnor från ursprungsbefolkningar valdes in till parlamentet i valet 2020.
  • Påverkansarbete fick Brunies regim att fortsätta skjuta upp ett verkställande av dödsstraff som enligt strafflagen gör homosexuella handlingar straffbara med döden genom stening. 
  • Minskat antal äktenskap med minderåriga i palestinska flyktingläger.
  • Folkräkningsbyrån i Nepal kommer i nästa folkräkning inkludera frågor om funktionshinder i mätningen tack vare påverkansarbete från civilsamhället.
  • Antalet kommuner i Peru som främjar människors rättigheter har ökat från 27 till 67 procent.
  • Påverkansarbete bidrog till att FN:s deklaration för småbrukares rättigheter antogs.
  • I Uruguay antogs en lag som främjar agroekologisk produktion i livsmedelsindustrin.
  • Hbtqi-personer i södra och östra Afrika samt Sydostasien rapporterade mindre isolering, ökat självförtroende och starkare relationer som resultat av utvecklingsinsatser.

Samma utvärdering utredde även nyttan av partnerskap och det är tydligt att gemensamma krafter gör oss starkare. 86 procent av organisationer svarade positivt när tillfrågade om deras svenska partner varit hjälpsam när förändringar i omvärlden ställde planerna på ända. Därtill värderar organisationer solidariteten som kommer ur att tillhöra ett större kollektiv högt. Stödet ökade självförtroendet och spelar en viktig roll i att nå resultat. Det här är områdena som partners i världen värderade högst i relationen till den svenska organisationen.

Värdeaddering svensk organisation projektstöd

Till alla som medverkade i utvärderingen och till alla er som kämpar för mänskliga rättigheter och försvarar demokratin i världen vill vi säga tack och fortsätt det goda arbetet!

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-16

Pandemin delar världen i två

Rättvis fördelning av vaccin och tillgång till finansiering för att möta den växande ojämlikheten i världen - det var tydliga budskap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp på FN:s politiska...

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-07

Civilsamhället är Belarus hopp

Trots den brutala statliga hanteringen av det folkliga upproret i Belarus har människor vägrat vika sig. I takt med att försöka kväva upproret har regimens metoder tagit sig allt mer kriminella...

Miniatyr
Nyhet - 2021-07-05

Sverige redovisar arbetet med Agenda 2030 på FN-möte

I år rapporterar Sverige till FN:s politiska högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) där genomförandet av Agenda 2030 följs upp. Varje år får representanter från civilsamhället delta i Sveriges...