25 år som demokratins försvarare

Rapport - 2020-05-28
Sedan 1995 har vi försvarat demokrati och mänskliga rättigheter. I vår 25-årsjubileumsbok tittar vi tillbaka på hur det hela började när Forum Syd blev Sveriges största plattform för civilsamhället. "25 years defending democracy" ger dig en inblick i vår historia och arbete för en rättvis och hållbar värld.
Publication cover page and spread with the text 25 years defending democracy, when it all began and 1995 ForumCiv is founded.

Under årtiondena har vi sett hur det globala civilsamhällets betydelse har växt fram. I dag måste stater och internationella organ ta hänsyn till organisationer i civilsamhället. Vi är samarbetspartners som kontinuerligt försvarar de mänskliga rättigheterna så att ingen lämnas utanför i arbetet för en hållbar utveckling.

I en alltmer globaliserad värld behövs ett aktivt folkligt deltagande. Att människor genom organisationer ges möjlighet att få sina röster hörda och påverka utvecklingen som angår oss alla. Här spelar Forum Syd tillsammans med alla våra medlemsorganisationer en viktig roll, både i Sverige och internationellt.

Under 25 år har Forum Syd försvarat demokrati och mänskliga rättigheter. Som Sveriges största plattform för det civila samhället gör vi skillnad genom vårt arbete världen över. Vi borde alla vara stolta över att vi bidrar till en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra sin situation.

Mer aktuellt

Miniatyr
Nyhet - 2020-06-26

Vi måste våga prata om hudfärg

Den 2 juni checkade över 47 000 människor in på USA:s ambassad i Stockholm i en digital protest på sociala medier mot den amerikanska polisens våld mot afroamerikaner. ForumCiv tillsammans med flera...